En nl

ORGANISATIE

Organisation Slide Factory 
Sebastiaan Kemner, projectleider / programmering / programming
Jorgen van Rijen, programmering / programming
Brandt Attema, programmering / programming
Remko de Jager, financien / finance
Tanja de Jager, marketing / marketing
Diana Beekvelt, ontwerp en foto’s / graphic design and photography
CobraSystems, website / website

Slide Factory 2019 is a production of the New Trombone Collective, www.newtrombonecollective.com

Bestuur van het New Trombone Collective (Board of the New Trombone Collective)
Joost Ector, voorzitter / president
Pierre Volders, vice-voorzitter / vice president
Dirk -Peter Velthuijsen, secretaris / secretary
Lolkje Attema, penningmeester / finance
Tom Gosselaar, algemeen bestuurslid / member
Dik Gussekloo, algemeen bestuurslid / member