En nl nl

ORGANISATIE

Organisation Slide Factory 2017
Pierre Volders, projectleider / project manager
Remko de Jager, financien / finance
Sebastiaan Kemner, programmering / programming
Jorgen van Rijen, programmering / programming
Brandt Attema, programmering / programming
B&D Funding, fondsenwerving en productie / fundraising and production
Tanja de Jager, marketing / marketing
Diana Beekvelt, ontwerp en foto’s / graphic design and photography
CobraSystems, website / website

Slide Factory 2017 is a production of the New Trombone Collective, www.newtrombonecollective.com

Bestuur van het New Trombone Collective (Board of the New Trombone Collective)
George Wiegel, voorzitter / president
Pierre Volders, vice voorzitter / vice president
Sjoerd van den Berg, secretaris / secretary
Bart van Meijl, penningmeester / finance
Tom Gosselaar, algemeen bestuurslid / member
Dik Gussekloo, algemeen bestuurslid / member